Stallet från Broa i Halla, en presentation av nogra problem kring ett vikingtida

Riksinventeringens rapport 25:10–22.

Undefined