Tryzna przeprowadza też warsztaty Budowy Instrumentów, to jest wykonywanie prostych instrumentów dętych z drewna, kości czy rogu. Typowy czas trwania warsztatów to 2 godziny podczas których uczestnicy uczą się jakich narzędzi należy użyć tak by samodzielnie wykonać instrument. Następny etap jest praktyczny, gdzie uczestnicy przystępują do pracy nad swoim dziełem.
 
Podczas warsztatów używamy jedynie najprostszych narzędzi, tak by każdy z uczestników mógł użyć podobnych po powrocie do domu by tam powtórzyć budowę instrumentu. Co ważniejsze, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników, narzędzia użyte do budowy instrumentu nie mogą być ostre.