Warsztaty

Tryzna przeprowadza też warsztaty Budowy Instrumentów, to jest wykonywanie prostych instrumentów dętych z drewna, kości...

Spektakl

Grupa Tryzna to jednak nie tylko muzyka, ale również Odtwórstwo historyczne i prezentacja Średniowiecznego życia...

Taniec

Tryzna współpracuję z grupami tańczącymi oraz uczącymi tańca Średniowiecznego jak też Orientalnego. Zwyczajowo ten...

Obozowisko

Grupa Tryzna jest zaangażowana w ruch Odtwórców Historii i prezentację Materialnej Kultury Średniowiecznej. W naszym...

dla Dzieci

Dla Szkół i Muzeów proponujemy serię wykładów aktywnych z cyklu Żywa Historia - Muzyka. Celem tych wykładów jest...

Edukacja

Jeśli myślałeś kiedykolwiek o nauce gry na ciekawym instrumencie, oto twoja szansa ! Uczymy gry na dudach, lirach,...

Scena

Jako zespół, naszym głównym polem zainteresowań jest prezentacja muzyki na scenie. Podczas występów ściśle...

Kameralnie

Podczas specjalnych okazji, Tryzna występuje wewnątrz w Zamkach czy też starych Kościołach prezentując Muzykę...